قوانین و مقررات پلتفرم روتینا

1 - کلیه قوانین و مقررات و شرایط ذکر شده در این درگاه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله:

قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، قانون تجارت الکترونیک، قانون تجارت، قانون نظام صنفی و نیز رویه های کسب و کار روتینا با رعایت مشتری مداری و تکریم صاحبان دیگر کسب و کارهایی که در پلتفرم روتینا نسبت به ارایه کالا و خدمات خواهند پرداخت تهیه و تنظیم گردیده است و کلیه کاربران و کسب و کارهایی که از پلتفرم روتینا استفاده خواهند نمود، با اعلام و معرفی کالا و یا خدمات برای همکاری در روتینا و یا سفارش گذاری در روتینا، پذیرش قوانین و مقررات روتینا را اعلام می دارند.

در صورتیکه تغییرات کلی و یا جزیی در قوانین و مقررات مندرج در این درگاه (پلتفرم، وب، اپلیکیشن) با نام روتینا (ROUTINA) و یا Routina.app ایجاد شود، در همین بخش از درگاه فوق الذکر انتشار یافته و به روزرسانی خواهد گردید لذا فرض بر اینست که کاربر و کسب و کارها قبل از هرگونه سفارش و اقدام و یا ارایه کالا و یا خدمات در این درگاه، نسبت به مطالعه آن اقدام نموده و عدم مطالعه، به معنی عدم پذیرش قوانین و مقررات موصوف نخواهد بود و بعبارت دیگر هرگونه اقدام و سفارش گذاری و نیز فعالیت در این درگاه، به معنی پذیرش قوانین و مقررات روتینا بر مبنای آخرین ویرایش خواهد بود.

2-     رعایت حریم شخصی : اساس فعالیت روتینا بر مبنای حفظ حریم شخصی افراد و کاربران و کسب وکارها بوده و اطلاعاتی که از کاربران و یا کسب و کارها هنگام ثبت نام و یا سفارش گیری و یا دیگر مراحل، دریافت می گردد دراختیار سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار نخواهد گرفت مگر در چارچوب قانون، لذا کلیه اطلاعات کاربران محرمانه تلقی خواهد شد. کاربران محترم نیز مکلف به رعایت اصول نگهداری رمز عبور و دقت در استفاده از خدمات روتینا بوده و می بایست از اطلاعات خود مراقبت نموده و آنرا کاملا انحصاری و شخصی تلقی نمایند و در اختیار دیگران قرار ندهند.

3-    شرکت یکتا وادی تجارت ایرانیان (یوتا) مالک درگاه واپلیکیشن روتینا (ROUTINA.APP) بوده و در این درگاه، خدمات بر دو شکل مستقیم توسط امکانات و تجهیزات ملکی و یا استجاری یوتا و یا توسط دیگر کسب و کارها بر بستر پلتفرم روتینا ارایه خواهد شد. لذا رعایت قوانین و مقررات درگاه توسط کلیه کاربران و نیز کسب و کارهایی که از پلتفرم روتینا استفاده خواهند نمود به نفع و مصالح کاربران و نیز کسب و کارها می باشد.

 

4-     تعاریف:

1-4- کاربر: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که متقاضی استفاده از خدمات روتینا بوده و یا نسبت به سفارش گذاری در روتینا اقدام می نمایند.

2-4- کسب و کارها : اشخاص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به معرفی و ارایه کالا و یا خدماتی جهت عرضه به کاربران اعم از دیگر کسب و کارها و یا مشتریان از طریق پلتفرم روتینا اقدام نموده و مسولیت کامل اخذ مجوزهای لازم برای معرفی و ارایه کالا ویا خدمات مزبور، رعایت اصول حرفه ای، قوانین و مقررات، استانداردهای قانونی و مشتری مداری را راسا بعهده داشته و روتینا صرفا بستر معرفی و ارایه آن را فراهم آورده و ایفای تعهدات کاملا بعهده کسب و کار مورد نظر می باشد و چنانچه کسب و کاری، برای استفاده از کالا و یا خدمات خود توسط کاربران شرایط و قوانینی را لازم بدانند، می بایست مراتب را بطور شفاف و کامل در روتینا درج و قبل از قطعی شدن سفارش، مراتب به رویت و تایید کاربر برسد. در هر حال عدم مطالعه کاربر و یا عدم ارایه و یا ارایه ناقص شروط و قوانین و مقررات مورد نظر، موجب هیچ گونه مسولیتی برای روتینا و یوتا نخواهد بود.

3-4- حساب کاربری : حسابی است که کاربر و یا کسب و کارها با ثبت نام در روتینا، امکان استفاده از خدمات پلتفرم روتینا را خواهد داشت لذا لازم است کاربران هنگام ثبت نام و سفارش گذاری، اطلاعات صحیح و درست را اعلام نمایند و ایجاد حساب کاربری به نام دیگران و یا استفاده از حساب کاربری دیگران بدون مجوزهای قانونی، بر خلاف قوانین و مقررات کشور و روتینا می باشد. چنانچه به تشخیص روتینا نیاز به ارایه اطلاعات و یا مدارک مازادی از سوی کاربر و یا کسب و کارها باشد ارایه آن ضروری می باشند و در غیر اینصورت یوتا مجاز به مسدود نمودن و یا محدود نمودن حساب کاربر و یا کسب و کار، بمنظور امکان استفاده از روتینا خواهد بود. ضمنا بمنظور ایجاد انضباط در فعالیت روتینا و رعایت قوانین و مقررات کشور، یوتا مجاز خواهد بود هر گاه صلاح بداند نسبت به لغو یا حذف حساب کاربری و یا امکان معرفی وارایه کالا و یا خدمات کسب و کارها در روتینا اقدام نماید و این اقدام مستلزم هیچگونه اعلام و اخطار قبلی نمی باشد.

تهیه و تامین تجهیزات و امکانات و ابزار و اینترنت و دیگر موارد مرتبط برای استفاده از خدمات روتینا بعهده کاربر و کسب و کارها می باشد.

کاربران و کسب و کارها مجاز به ارایه کالا و یا خدمات و یا استفاده از خدمات و امکانات و بستر روتینا بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اصول شرعی، نظم عمومی وعرف جامعه و حریم خصوصی اشخاص نمی باشند.

در صورتی که در نتیجه هرگونه اقدام مجازی و یا فیزیکی کاربران و کسب و کارها، منجر به بروز خسارت به روتینا و یوتا و یا دیگر اشخاص به هر نحوی از قبیل خسارت مادی و یا معنوی به اعتبار و خدشه دار شدن نام تجاری، اموال و دارایی ها و دیگر موارد گردد جبران خسارات به تشخیص یوتا در تعهد متخلف بوده و علاوه بر آن روتینا مجاز به قطع امکان بهره مندی متخلف از پلتفرم روتینا و نیز در صورت صلاحدید پیگرد قانونی می باشد.

کاربران و کسب و کارها خود را متعهد به رعایت حقوق مادی و معنوی روتینا دانسته و بموجب قوانین ایران بدون اجازه کتبی روتینا مجاز به استفاده از نام و نشان روتینا و یوتا تحت هیچ عنوانی نمی باشند.

به استناد قوانین ایران، کاربران و کسب و کارها مجاز به هرگونه تلاش جهت دسترسی غیر قانونی و غیر مجاز به سامانه روتینا، همکاران و شرکای تجاری وی نمی باشند.

بر مبنای قانون تجارت و نیز قانون تجارت الکترونیکی ایران، کاربران و کسب و کارها با ثبت نام و یا عقد قرارداد با یوتا جهت استفاده از پلتفرم روتینا متعهد به رعایت اصول و شرایط مربوط به عقود و معاملات از راه دور و از طریق سیستم های الکترونیکی و رایانه ای می باشند.

رعایت اصول ، قوانین و مقررات کشور و نیز روتینا برای حمل مرسوله توسط کاربران و کسب و کارها تعهد می گردد

"جبران کلیه خسارات وارده مادی و معنوی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و نیز یوتا و روتینا بدلیل عدم رعایت قوانین و مقررات کشور و روتینا با تشخیص یوتا بعهده متخلف خواهد بود."

4-4- کیف پول روتینا : اعتباری است که کاربران و یا کسب و کارها در حساب کاربری خود برای بهره مندی و یا استفاده از خدمات روتینا و یا معرفی کسب و کار خود در پلتفرم روتینا خواهند داشت. این کیف پول توسط روتینا به تناسب هر یک از کاربران و یا کسب و کارها بصورت متفاوت ایجاد خواهد شد. اعتبار کیف پول روتینا بصورت پرداخت ازطریق یکی از شیوه های متداول در نظام بانکی کشور به این کیف پول و یا تخصیص اعتبار توسط روتینا ( از محل تخفیفات، سیاست های پیشبرد فروش، حجم خرید توسط کاربر و یا حجم و تنوع ارایه خدمات توسط کسب و کارها، اعتبار سنجی، روتینا کارت و یا امثالهم )، مشخص و قابل بهره برداری خواهد بود.

5-4- روتینا کارت : بمنظور تشویق و یا تسهیل استفاده از خدمات روتینا، یوتا، کارتی را با عنوان روتینا کارت با رعایت شرایطی در اختیار کاربران و کسب و کارها قرار خواهد داد.

6-4- اطلاع رسانی : جهت معرفی و ارایه کالا ویا خدمات مناسب ازطریق روتینا، از پیامک، ایمیل و یا سایر روشهای متداول در ایران استفاده خواهد شد و چنانچه کاربر و یا کسب و کارها نسبت به قطع و یا لغو موقت و یا دایم دریافت و استفاده از این گونه خدمات ارتباطی اقدام نمایند ممکن است بهره مندی از خدمات روتینا برایشان دچار وقفه شده ویا مقدور نباشد .

7-4- کد تخفیف : روتینا برای کاربران و یا کسب و کارها به اقتضای حجم و نوع تعامل با روتینا ممکن است کدهای تخفیفی در نظر بگیرد لذا رعایت اصول و مقررات بهره مندی از کدهای تخفیف الزامی بوده و به هیچ وجه مجاز به در اختیار گذاشتن دیگران ویا فروش آن به هر نحوی نمی باشند.

 

5-     هزینه استفاده از روتینا:

1-5- برای بهره مندی از هر یک از کالا ویا خدمات معرفی شده در روتینا هزینه ای در نظر گرفته شده است لذا با پذیرش این هزینه که قبل از نهایی شدن سفارش به اطلاع خواهد رسید، کاربر و یا کسب و کارها ملزم به پرداخت آن به روتینا بوده و این هزینه قابل برگشت نخواهد بود مگر در موارد استثناء برگشت هزینه که در این بخش قابل مطالعه خواهد بود.

2-5- نحوه پرداخت هزینه روتینا : از طریق درگاه روتینا، نقدی در محل، کارتخوان در محل، پرداخت از طریق بانک، شبکه شتاب، کیف پول روتینا، روتینا کارت و یا سایر روشها با جلب نظر و موافقت کاربر و یا کسب و کار در هر مورد تعیین خواهد شد.

3-5- با تایید سفارش در روتینا توسط کاربر ویا کسب و کار، متعهد به پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود و به استثنای مواردی که در قانون تجارت الکترونیک به صراحت تعیین گردیده، در سایر موارد امکان برگشت هزینه پرداختی هنگام درج سفارش ویا عدم پرداخت هزینه در مواردی که با سایر روشها از جمله پرداخت در محل تعیین شد وجود ندارد و در صورت عدم پرداخت بموقع و به میزان تعیین شده، جبران کلیه خسارات وارده با تشخیص روتینا بعهده سفارش گذارنده خواهد بود .

6-     پشتیبانی و رسیدگی به شکایات:

1-6- پلتفرم روتینا امکان بهره مندی در ساعات و مناطق تعیین شده برای تحویل کالا ویا خدمت را به نحوی فراهم نمود که کاربران و یا کسب و کارها با آرامش کافی ازدرگاه روتینا استفاده نمایند و در صورت بروز هرگونه اختلال در عدم امکان بهره مندی از خدمات روتینا، واحد پشتیبانی روتینا با کمال افتخار در خدمت شما خواهد بود.

2-6- در صورت بروز هرگونه خلل و یا اشتباهی در ارایه کالا ویا خدمات روتینا اعم از مستقیم و یا توسط کسب و کارها از طریق پلتفرم روتینا، واحد رسیدگی به شکایات روتینا خود را موظف به پیگیری فوری و اعلام نتیجه اقدامات می داند لذا کاربران و کسب و کارها از طریق ادرس ایمیل supp.routina@gmail.com و یا شماره تماس به شماره 88419796 مخصوص رسیدگی به شکایات در اسرع وقت نسبت به رسیدگی درخواست های واصله اقدام خواهند نمود.

8-     تعهدات اختصاصی کاربران:

1-8- عدم همراه داشتن هرگونه کالا، ابزار ، حیوانات و یا اشیایی که مطابق شرایط مجاز استفاده از خدمات روتینا نمیباشد.

2-8- درج هرگونه سفارش برای بهره مندی از خدمات روتینا می بایست صرفا در مواردی باشد که تصمیم نهایی برای سفارش گذاری گرفته شده باشد زیرا کاربر ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور و روتینا و نیز پرداخت هزینه های مترتبه بر سفارش گذاری خواهد بود.

 

تعهد کلیدی یوتا : کاربران و کسب و کارها ، سرمایه با ارزش و بی بدیل یوتا و روتینا بوده لذا شما را مهم ترین شریک و منشاء موفقیت خود برای ارایه خدمات در پلتفرم روتینا می دانیم و با افتخار همه تلاش ما، برای جلب رضایت حداکثری شما خواهد بود.

معتقدیم پیشرفت مستمر و منافع ما وقتی تامین خواهد شد که ابتداء، منافع مادی و معنوی شما از مسیر استفاده از خدمات روتینا، تامین شده باشد. ان شا...